top of page
קליניקה8.jpg

הדרכת מטפלים

הדרכה פרטנית של מטפלים בעזרת בעלי חיים וכלבנים טיפולים.  

 

מדריך מוסמך מטעם מ.ר.ח.ב האיגוד הישראלי לטיפול בעזרת בעלי חיים.

 

מדריך סטודנטים של מכללת דוד ילין לטיפול בעזרת בעלי חיים ומכללת אורנים .

 

מדריך במכללת אופק ומאי דוג כלבנים טיפוליים בתקופת הסטאז.

 

וכן הדרכה של מטפלים בעזרת בעלי חיים בקליניקה בנס ציונה.

ההדרכה כוללת ליווי צמוד של המטפל בשלבי הטיפול וכן בלוגיסטיקה הכרוכה בניהול עסק פרטי. אפשרי גם בזום. 

bottom of page